Aktualne inwestycje

Inwestycje
19/06/2023

Remont świetlicy w Sadowicach

Zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Sadowicach. W ramach remontu przeprowadzono poniższy zakres prac: - przemalowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz świetlicy oraz przestrzeni szatniowej, - przywrócono do użytku sanitariaty oraz część prysznicową poprzez wymianę wszystkich baterii prysznicowych oraz umywalkowych, zaworów spustowych w pisuarach i wentylatorów w poszczególnych pomieszczeniach, - dokonano naprawy oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach, - wymieniono drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach szatni, - ułożono nową nawierzchnię terakotową na tarasie przed wejściem do świetlicy oraz rampie przed wejściami do poszczególnych szatni, - wykonano drewnianą balustradę przy tarasie, - przemalowano cokół ściany budynku od strony wejścia do szatni oraz metalowe balustrady przy wejściu do szatni,
15/06/2023

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych

Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych. W wyniku inwestycji wykonany został ciąg komunikacyjny umożliwiający wyjście z terenu kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w kierunku Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.  Wybudowane w ramach inwestycji schody zostały wyposażone w balustrady, a w zabytkowym murze kościelnym zamontowana została furtka.  Inwestycja umożliwi mieszkańcom, bezpośrednie wejście na teren kościoła od strony północnej. Wykonawcą robót była firma MABUD s.c. z Wrocławia, która to wykonała roboty budowlane za kwotę 92 250,00 zł.
02/06/2023

Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru końcowego nowowybudowanego terenu rekreacyjnego w Rybnicy. W ramach zadania zostały zainstalowane: huśtawka, zjeżdżalnia, bujak sprężynowy i karuzela oraz posadowiony został kontener pełniący funkcję budynku gospodarczego. W ramach zamówienia na terenie rekreacyjnym pojawiły się również nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Prace wykonała firma Royal Play Łukasz Piotrowski o wartości 207 750,00 zł. Ponadto w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego, pomiędzy kontenerem a placem zabaw, posadowiono drewnianą altanę.
01/06/2023

Informacja dla mieszkańców Mokronosu Górnego w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny”

Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że mieszkańcy następujących ulic: Wrocławska, Radosna, Pogodna, Wesoła, Spokojna, Słoneczna, Tęczowa, Kwiatowa, Gwarna (od strony ul. Wrocławskiej) oraz alei: Jodłowa, Konwaliowa, Topolowa, Bzowa, Maków, Fiołkowa, Narcyzowa, Róż, Azaliowa, Liliowa, Magnoliowa z Mokronosu Górnego, od dnia 01.06.2023 r. mogą składać do ZGK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach Wrocławskich wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Warunki przyłączeniowe będą wydawane po uzyskaniu przez Gminę decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji sanitarnej. Link do strony ZGK Sp. z o.o.: https://www.zgk-katy.pl/wnioski
Aleja do przejścia dla pieszych
29/05/2023

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

Rozpoczęły się prace przy wykonaniu alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Trasy alei zostały wykorytowane i trwa wykonanie podbudowy pod układanie kratek trawnikowych, ograniczonych rolką z kostki granitowej. Wykonawcą prac jest firma PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krzeszowski z Uciechowa. Prace finansowane są ze środków pochodzących z funduszy osiedlowych trzech osiedli miasta Kąty Wrocławskie (Osiedla nr 2, 3 i 4) oraz budżetu gminy, przewidzianych na 2023 r.

Strony