1293 r.

Pierwsze wzmianki pisane o zamku Canth, który do roku 1474 pozostał w posiadaniu Piastów.