Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opracowaniu "Programu monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015"

09/06/2016

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o opracowaniu "Programu monitoringu środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce "Monitoring środowiska" dostępne są opracowania stanu poszczególnych komponentów środowiska badanych w 2015 r. zgodnie z "Programem Monitoringu Środowiska województwa dolnośląskiego na lata 2013-2015". 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej air.wroclaw.pios.gov.pl dostępne są aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji eksploatowanych na terenie województwa dolnośląskiego.  

Poniżej przedstawiamy komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na temat zagrożeń występujących w sezonie letnim związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń ozonu troposferycznego („smogu letniego”).

Komunikat z dnia 02.06.2016 r. o informowaniu przez WIOŚ o zagrożeniach związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń ozonu troposferycznego.

Od początku roku dostępna jest, opracowana przez GIOŚ, aplikacja na telefony „Jakość powietrza w Polsce” informująca o stanie powietrza w najbliższej okolicy. Po zainstalowaniu aplikacji w swoim telefonie można pobrać dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraj, w tym na terenie Dolnego Śląska. Aplikacja sama wybiera stację, która znajduje się najbliżej użytkownika, przy czym w każdej chwili można sprawdzić informacje z pozostałych punktów pomiarowych. Aktualizacja danych odbywa się co godzinę. Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali Polskiego Indeksu Jakości powietrza (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Autor: 
Dorota Demko