1587 r.

Szybki rozwój gospodarczy i kulturalny, czego symbolem stało się otoczenie miasta murami (być może ponowne).