1804 r.

W Kątach Wrocławskich powstała mydlarnia, potem fabryka prochu oraz cegielnia, do końca ostatniej wojny działała także huta.