czerwiec 1946 r.

W Kątach Wr. powstaje posterunek MO.