Ankieta

14/09/2021

Ankieta

Szanowni Państwo, na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizowany projekt badawczy dotyczący przemocy w rodzinie. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa więc nie musicie się Państwo obawiać o swoją prywatność. Bardzo prosimy o podawanie szczerych i prawdziwych odpowiedzi.

Ankieta dotyczy problemu przemocy na terenie Gminy i będzie podstawą opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty Wrocławskie na lata 2022 – 2024. Rzetelnie wypełnione ankiety posłużą zbadaniu zjawiska przemocy na terenie Gminy.

https://katywroclawskie.webankieta.pl/

Autor: 
Weronika Szwaj