Ankieta "Problemy społeczne w środowisku lokalnym"

25/10/2022

Ankieta "Problemy społeczne w środowisku lokalnym"

W związku z prowadzeniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zapraszam do wypełnienia załączonego formularza ankiety, mającej na celu poznanie opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie. Wyniki ankiety pozwolą na uwzględnienie w przygotowywanym dokumencie inicjatyw społecznych, które mogą służyć rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

Ankieta "Problemy społeczne w środowisku lokalnym"

Autor: 
Anna Sowa