Dofinansowania pozyskane przez gminę

12/03/2024

Dofinansowania pozyskane przez gminę

Inwestycje niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców pochłaniają dużą część budżetu gminy, niemniej jednak nie są to wystarczające środki do realizacji wszystkich niezbędnych zadań m.in. takich jak budowa nowych szkół czy kanalizacji. Z tego też względu Burmistrz Julian Żygadło duży nacisk kładzie na szukanie i pozyskiwanie dodatkowego wsparcia ze środków rządowych czy unijnych, które zasilają budżet gminy i otwierają szersze możliwości inwestycyjne. Dzięki podejmowanym w tym kierunku działaniom, w ciągu ostatnich kilku lat gmina otrzymała blisko 65 milionów złotych dofinansowania, które pozwoliło m.in. na rewitalizację II części kąckiego Rynku, obniżenie kosztów budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie, rozpoczęcie prac nad budową świetlicy wiejskiej w Krzeptowie czy kanalizacji w Pełcznicy. Na obecny rok zostały złożone kolejne wnioski, które oczekują na weryfikację.

Autor: 
Anna Sowa