Konsultacje społeczne ws. "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027"

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zapraszamy do udziału w pierwszej części konsultacji społecznych poświęconych "Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027".

Czas trwania: 24 października - 23 listopada 2020 r.

Gmina Kąty Wrocławskie prowadzi prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027” (zwaną dalej Strategią), która zostanie przyjęta przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich w formie uchwały. Strategia ta będzie najważniejszym planem działań (inwestycyjnych, organizacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, prawotwórczych, promocyjnych itp.) naszego samorządu (tzn. władz Gminy, Urzędu Miasta i Gminy oraz należących do Gminy jednostek i spółek) na lata 2021-2027, służących gospodarczemu, społecznemu i przestrzenno-środowiskowemu rozwojowi gminy Kąty Wrocławskie (zwanej dalej Gminą).

Chcemy, by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców Gminy. W związku z tym przystępujemy do pierwszego etapu jej konsultacji z mieszkańcami Gminy, który będzie trwał od 24 X 2020 r. do 23 XI 2020 r. Polega on na wyrażaniu przez tych mieszkańców opinii na temat ww. działań, poprzez przedkładanie ich propozycji na niniejszym formularzu ankiety. W terminie do 23 XI 2020 r., wypełniony i podpisany formularz prosimy pozostawić w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (ul. Rynek-Ratusz 1) lub w Biurze Obsługi Klienta – Smolec (ul. Wierzbowa 9), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek- 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub skorzystać z poczty elektronicznej wysyłając jego skan na: sekretariat@katywroclawskie.pl Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: „Konsultacje Strategii".

Szczegóły na stronie: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/14455 

Data publikacji: 
16/10/2020 - 19:22
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Kątach Wrocławskich

W ramach projektu Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich ruszyły prace związane z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?