Niezbędnik Ósmoklasisty

11/05/2023

Niezbędnik Ósmoklasisty

Niezbędnik Ósmoklasisty - informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wrocławski w roku szkolnym 2023/2024

Nabór będzie prowadzony w systemie elektronicznym: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

  •  Kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany przez szkołę podstawową, do której uczęszcza, lub rejestruje się samodzielnie
  •  Kandydat wybiera 3 szkoły (nie zespół szkół, ale konkretną szkołę: liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia)
  •  W wybranej szkole kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Im więcej oddziałów wybierzesz w wymarzonej szkole, tym Twoje szanse na przyjęcie do tej szkoły są większe
Najważniejsze terminy:
  • złożenie wniosku - w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - od 15 maja 2023 do 19 czerwca 2023 do godziny 15:00
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 do godziny 15:00 
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły - 18 lipca 2023 
  • potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole - od 19 lipca 2023 do 28 lipca 2023. Potwierdzeniem woli jest złożenie w szkole pierwszego wyboru oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej) W przypadku szkół zawodowych (technikum, branżowa szkoła I stopnia) dodatkowo należy złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (lub poinformować dyrektora szkoły o braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia) 
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły – 31 lipca 2023 do godziny 12:00

Autor: 
Anna Sowa