OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

14/11/2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza aukcję na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego stanowiącego własność Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie, cena wywoławcza 70 000 zł.

Marka: RENAULT

Model: 260 Premium

Numer rejestracyjny: DWR69110

Rok produkcji: 1998

Pojemność silnika: 9834 ccm

Silnik z zapłonem samoczynnym

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest sprawny technicznie, posiada ważne badanie techniczne do 2022-12-28.

Aukcja odbędzie się dnia 07.12.2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Minimalne postąpienie wynosi  700 zł.

 

Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne.

Przystępujący do aukcji winni wpłacić na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie przelewem na konto 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005 wadium w kwocie 7 000 zł. Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie okazanie dowodu wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który aukcję wygrał zalicz się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy, ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Osobom, które aukcję przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Wygrywający aukcję będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze aukcji (pomniejszonej o wpłacone wadium) na konto BS Kąty Wrocławskie 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001, przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży oraz pokryciem wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Ustala się termin podpisania umowy kupna-sprzedaży na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji.

Pojazd można oglądać w dniach

17.11 - 18.11.2022 r.,
21.11 - 25.11.2022 r.,
28.11 - 2.12.2022 r.,
oraz 05-06.12.2022 r.
w miejscowości Małkowice, ul. Główna 26, 55-080 Kąty Wrocławskie
w godzinach od 09:00 do 17:00,

w dniu 07.12.2022r. (dzień aukcji) od 09:00 do 11:00 (prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o chęci oględzin pojazdu pod jednym z dostępnych numerów telefonów: 669 037 134, 605 738 698, 71 390 73 09, 71 390 72 33, 71 390 71 47).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w pokoju nr 17 lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 390 71 47 oraz 71 390 72 33.

Gmina Kąty Wrocławskie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia aukcji bez podania przyczyny.  

 

Autor: 
Anna Sowa