Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

05/07/2023

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

Raport z konsultacji społecznych

przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 04.07.2023 r. w świetlicy wiejskiej    w Gądowie o godz. 18.00. Zebranie odbyło się w II terminie - po upływie 30 min. Podczas zebrania uprawnieni do głosowania otrzymali ankietę konsultacyjną ze skierowanym do mieszkańców pytaniem:

„Czy jesteś za zmianą miejscowości Jaszkotle z przysiółka na wieś”.
W konsultacjach wzięło udział 8 osób.

  • liczba głosów ważnych – 8
  • liczba głosów nieważnych – 0

 

Stwierdza się, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy miejscowości Jaszkotla wypowiedzieli się za zmianą rodzaju miejscowości Jaszkotle  z „przysiółek  na  wieś”, za było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

Załącznik: 
Autor: 
Elżbieta Janik