Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich

grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach
15/06/2016

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 446/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie z dnia 31 maja 2016 r.  Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag do przedstawionych wariantów przebudowy ul. Żeromskiego.

Zapraszam do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji.