Spiszmy się na medal!

15/09/2021

Spiszmy się na medal!

Każdy z nas może zasłużyć na medal, jeśli weźmie udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Włączmy się aktywnie w promowanie udziału w spisie, aby mieć realny wpływ na rozwój naszych miast!
Pytacie – po co?
Odpowiadamy: by polityka państwa i samorządów była trafniejsza – lepiej odpowiadała na nasze wspólne potrzeby i oczekiwania, to znaczy:
1) by dokładniej obserwować nowe zjawiska i procesy oraz wynikające z nich wyzwania,
2) by lepiej planować rozwój przestrzeni i wyposażać ją w ułatwiającą życie infrastrukturę,
3) by odpowiednio zmieniać i podnosić jakość świadczonych dla mieszkańców usług,
4) by dobrze informować członków naszych społeczności o ich prawdziwej sytuacji społecznej,
5) ale także, a może przede wszystkim dla Was, byście mogli – na podstawie rzetelnych danych – oczekiwać konkretnych działań.
Władze, które biorą za Was odpowiedzialność, potrzebują sprawdzonych danych, by lepiej rządzić.
Naukowcy, którzy podpowiadają nam, jak lepiej się organizować we wszystkich dziedzinach życia, potrzebują rzetelnych danych, by trafniej nam doradzać.
Media, by zawsze mogły sprawdzić wiarygodność informacji i wypowiedzi.
Organizacje samorządowe (takim jak Związek Miast Polskich) i społeczne, by mogły skuteczniej Was reprezentować i walczyć o lepsze prawo i bardziej efektywne gospodarowanie wspólnymi zasobami.
Pytacie – czy można bezpiecznie powierzyć Wasze osobiste, prywatne dane organizatorom spisu powszechnego?
Można, a nawet trzeba! Główny Urząd Statystyczny przeprowadza spis w taki sposób, że dane indywidualne NIGDY nie są wykorzystywane wprost. Statystyka publiczna zestawia i agreguje dane według określonych metod i buduje uogólniony, ale rzetelny obraz różnych dziedzin życia.
Pamiętajcie spis jest obowiązkowy dla każdego z nas. To najważniejsze dla nas wszystkich badanie realizowane raz na 10 lat, które obejmuje wszystkich mieszkańców Polski. Dlatego tak ważne jest włączenie się popularyzację spisu. Jego wyniki będą nam służyć do podejmowania strategicznych decyzji dla rozwoju naszych miast przez kolejną dekadę.
Spisz się pod adresesm: https://spis.gov.pl/
Autor: 
Weronika Szwaj