Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

10/05/2024

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 10.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha) zarówno te uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat.

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności złożonym do biura powiatowego ARiMR. W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).

UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARIMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024 r. musi to czynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o szacowaniu szkód. W przypadku nie ubiegania się o płatności bezpośrednie proszę o pisemną informację.

Autor: 
Anna Sowa