Uruchomienie Komunikacji Gminnej coraz bliżej!

28/06/2019

Uruchomienie Komunikacji Gminnej coraz bliżej!

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Kątów Wrocławskich, zaprezentowano koncepcję  publicznego transportu zbiorowego, która ma być uruchomiona we wrześniu 2019 roku.

Zaprezentowano planowane trasy linii autobusowych oraz zadeklarowano częstotliwości kursowania autobusów.

Miejscowości położone we wschodniej części gminy będą miały zapewniony dojazd do węzłów przesiadkowych we Wrocławiu FAT i Nowy Dwór. Miejscowości położone w zachodniej części, będą miały zapewnione autobusowe linie dowozowe do pociągów oraz do siedziby gminy.

Istniejące połączenia przewoźników komercyjnych będą kursowały bez zmian.

Gmina pracuje intensywnie nad wdrożeniem już od września wspólnego biletu z komunikacją miejską MPK Wrocław oraz pociągami Kolei Dolnośląskich.

W najbliższym czasie zostanie przekazana informacja o terminach i miejscach spotkań z mieszkańcami gminy dotyczących publicznego transportu zbiorowego w gminie.

Szanowni Państwo, z uwagi na dialog i współpracę z mieszkańcami w optymalizacji zaproponowanych rozwiązań prosimy o analizę przedstawionej koncepcji a ewentualne uwagi lub korekty godzin przesłać na specjalną skrzynkę pocztową: transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl

Swoje uwagi i sugestie można również zgłaszać na spotkaniach poświęconych gminnemu transportowi publicznemu.

Zaktualizowane schematy komunikacji są dostępne pod  interaktywnym linkiem do map google.