ZGM zawiesza fizyczną obsługę interesantów

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: ZGM zawiesza fizyczną obsługę interesantów

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, w związku z pogarszająca się na terenie kraju sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, uprzejmie informuje, że od dnia 13.03.2020 do odwołania zawiesza fizyczną obsługę interesantów.

We wszystkich sprawach prosimy o kontaktowanie się z pracownikami ZGM poprzez:
telefon: 071 316 70 79
e-mail: zgm@zgmkwr.pl.

W sprawach dotyczących pochówków, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia trybu postępowania i terminu załatwienia formalności.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze świadczoną usługą wywozu odpadów  komunalnych z gospodarstw domowych na rzecz mieszkańców gminy, prosimy o przyjęcie poniższego trybu postepowania w sprawach dotyczących wywozu odpadów :

1. W przypadku osób składających po raz pierwszy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (dotyczy nowych mieszkańców gminy), po dokonaniu formalności związanych ze z złożeniem deklaracji w UMiG Kąty Wrocławskie, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w przedmiotowej sprawie, celem dostarczenia pojemników na odpady zmieszane i biodegradowalne oraz worków na selektywną zbiórkę.

Do czasu dostarczenia pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów przez osoby, które złożyły takie zapotrzebowania z uwagi na ograniczenie dostępu do zakładu, możliwe jest gromadzenie odpadów w workach ogólnie dostępnych w sklepach przeznaczonych do zbiórki odpadów z opisem frakcji  (rodzajem odpadów) zgromadzonej  w danym worku. Opis o którym mowa może być dokonany ręcznie na dowolnym rodzaju worków.     

2. W przypadku osób, które dokonały zmiany danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieselektywnej zbiórki na zbiórkę selektywną  po dokonaniu formalności związanych ze z złożeniem deklaracji w UMiG Kąty Wrocławskie, prosimy o informację mailową lub telefoniczną w przedmiotowej sprawie, celem dostarczenia pojemników na odpady biodegradowalne oraz worków na selektywną zbiórkę.

Do czasu dostarczenia pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów przez osoby, które złożyły takie zapotrzebowania możliwe jest gromadzenie odpadów w workach ogólnie dostępnych w sklepach przeznaczonych do zbiórki odpadów z opisem frakcji  (rodzajem odpadów) zgromadzonej w danym worku. Opis o którym mowa może być dokonany ręcznie na dowolnym rodzaju worków.     

3. W pozostałych sprawach dotyczących wywozu odpadów w tym zgłaszanie braków w workach na selektywną zbiórkę, prosimy o kontakt na podane powyżej dane teleadresowe.

Data publikacji: 
12/03/2020 - 14:17
Autor:
Weronika Szwaj
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?