Aktualności

Aktualności
14/10/2022

Komunikat Zarządu Województwa Dolnośląskiego – “Aktualizacja Programu ochrony powietrza”

05/10/2022

Profilaktyka Jodowa

05/10/2022

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

29/09/2022

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – konkurs KRUS dla dzieci

29/09/2022

Akcja: Badaj się! Profilaktyka Twoją szansą na zdrowie!

27/09/2022

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”.

23/09/2022

Wnioski o dodatki ciepłownicze

10/08/2022

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

05/08/2022

"Laboratoria Przyszłości" w Kątach Wrocławskich!

05/08/2022

Oferta pracy - bibliotekarz

04/08/2022

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie dla firm na lata 2021-2027”

01/08/2022

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

01/08/2022

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego jako ciało konsultacyjne

27/07/2022

Webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”

27/07/2022

Rekrutacja do VII edycji programu Żółty Talerz

Strony