Aktualności

Aktualności
27/07/2022

II edycja Konkursu „GOZpodarz 2022”

26/07/2022

Budowa nowej remizy OSP Gniechowice - badanie opinii mieszkańców na temat lokalizacji - WYNIKI

26/07/2022

Kursy języka polskiego w PUP Wrocław

25/07/2022

„Piękna Wieś Dolnośląska 2022”

25/07/2022

Mobilna pracownia mammograficzna w Kątach Wrocławskich

25/07/2022

Święto Policji 2022

16/07/2022

Badania koniunktury w rolnictwie (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym)

15/07/2022

Konkurs "W moim domu nic się nie marnuje" dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Bedkowice
14/07/2022

Lato z lokalną historią - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej

13/07/2022

UWAGA NA OSZUSTÓW!

13/07/2022

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

12/07/2022

Informacja o wyborze wykonawcy - Granty PPGR

12/07/2022

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Generacja V4
05/07/2022

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

05/07/2022

Półkolonie Letnie GOPS z programem profilaktycznym

Strony