Gmina Żerków

www.zerkow.pl

Żerków to Gmina położona w województwie wielkopolskim w powiecie jarocińskim. Powierzchnię 170,5km2 zamieszkuje ok.10600 mieszkańców. Malowniczo położona gmina Żerków urzeka pięknym krajobrazem, unikalną rzeźbą terenu, bogactwem zbiorowisk roślinnych Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Nie bez powodu więc okolicę tę nazwano "Szwajcarią Żerkowską".

Okolice Żerkowa stanowią też idealne miejsce dla turystyki pieszej i rowerowej. Szlaki turystyczne przebiegające przez Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy odkrywają przed zwiedzającymi ciekawe stanowiska przyrodnicze oraz cenne zabytki architektury, w tym 32 obiekty wpisane do rejestru zabytków, zespoły dworsko-pałacowe, obiekty sakralne i inne historyczne miejsca. Walory Żerkowa dostrzegli również organizatorzy imprez sportowych: biegów przełajowych, kolarstwa górskiego, lekkiej atletyki, gier zespołowych i szachów. Gmina dysponuje kompleksem basenów kąpielowych oraz nowoczesną halą sportową.W planach strategicznych gminy funkcja turystyczna została zapisana jako wiodąca. Zainteresowanie krajoznawcze rejonem Żerkowa sięga połowy XIX wieku. Do sławy okolic przyczynił się pobyt Adama Mickiewicza w majątku Śmiełów. Obecnie utworzone w klasycystycznym pałacu w Śmiełowie Muzeum im. A.Mickiewicza jest organizatorem wielu imprez kulturalno-edukacyjnych i najczęściej uczęszczanym miejscem. W Żerkowie funkcjonuje także Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne – celem którego jest popularyzacja i promowanie dorobku literackiego wieszcza.

W dniu 2 maja 2005 r. między gminą Kąty Wrocławskie i gminą Żerków została podpisana umowa o współpracy partnerskiej. Głównym celem zawartego porozumienia jest wspieranie i promowanie kultury i tradycji obu gmin oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy jej mieszkańców.

Gminę Kąty Wrocławskie reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Antoni Kopeć i Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Klimczak a gminę Żerków Burmistrz Miasta i Gminy Janusz Jajczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Kacper Ekert.

W porozumieniu strony zgodnie zadeklarowały m.in. wspólny udział w dorocznych uroczystościach gminnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspieranie i rozwój regionalnej kultury i tradycji, a także podejmowanie wspólnych działań w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.