01/06/2023

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach. Termin składania ofert upływa 15.06.2023 r. o godz. 15.00.
01 Czerwca, 2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Zybiszowa w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś.

Informuje się mieszkańców Zybiszów o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości. W tej sprawie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu 31 maja 2023 r. wydał Zarządzenie nr 1467/2023 w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Zybiszów na wieś Zybiszów. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dotyczącym ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla przysiółków oraz części miejscowości. Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań. Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości nie wpłynie na zmiany numeracji porządkowej. Szczegóły: Zybiszów 
01 Czerwca, 2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Bliża w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś.

Informuje się mieszkańców Bliża o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości. W tej sprawie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu 31 maja 2023 r. wydał Zarządzenie nr 1466/2023 w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Bliż na wieś Bliż. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dotyczącym ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla przysiółków oraz części miejscowości. Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań. Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości nie wpłynie na zmiany numeracji porządkowej.  Szczegóły: Bliż
01 Czerwca, 2023

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sadkówka w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka na wieś.

Informuje się mieszkańców Sadkówka o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości. W tej sprawie Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu 31 maja 2023 r. wydał Zarządzenie nr 1463/2023 w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Sadkówek na wieś Sadkówek. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dotyczącym ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla przysiółków oraz części miejscowości. Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań. Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości nie wpłynie na zmiany numeracji porządkowej.  Szczegóły: Sadkówek
31 Maja, 2023

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Jurczyc w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jurczyce na wieś Jurczyce.

17 Maja, 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nr GiGN.6845.15.2023/2 Kąty Wrocławskie dz. nr 79 AM-6.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY Nr GiGN.6845.15.2023/2 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Lp Oznaczenie nieruchomości Nr KW Pow. działki przezna-czonej do dzierżawy Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Strony