22/04/2024

Wyniki drugiej tury wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Drodzy Mieszkańcy, Informujemy, że w wyniku drugiej tury wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pani Katarzyna Anna SEBZDA-SZTUL zgłoszona przez KWW KATARZYNY SEBZDY-SZTUL TWOJA DRUŻYNA uzyskała 4673 głosy wygrywając z Julianem Markiem Żygadło zgłoszonym przez KWW Juliana Żygadło Umówmy się na gminę, który uzyskał 4155 głosów....
05 Kwietnia, 2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie GiGN.6850.2.2023/6

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje, że na tablicy  ogłoszeń tut. urzędu został wywieszony i podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni od dnia 4 kwietnia 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie: Smolec cz. dz. 481  Dodatkowe informacje dotyczące wykazanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pokój 23 tel. 71 390 71 42 lub 71 390 72 39.
19 Lutego, 2024

Wybory samorządowe

30 Stycznia, 2024

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2024

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT oraz złożyć je wraz z wnioskiem w następujących terminach: - w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., - w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
01 Stycznia, 2024

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

W dniu 30 marca 2023 r. wprowadzono nowy Regulamin Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 r.Traci moc Zarządzenie nr 327/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia. Poniżej załączono dokumety i formularze do pobrania. Wszelkich informacji udziela Inspektor ds. Budownictwa i inwestycji - Ewa GrzelakowskaI piętro, pok. 20, tel.: 71 390 71 63e-mail: ewa.grzelakowska@katywroclawskie.pl W załączniku aktualnie obowiązujące dokumenty.
05 Lipca, 2023

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Jaszkotla w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka Jaszkotle na wieś Jaszkotle.   Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 04.07.2023 r. w świetlicy wiejskiej    w Gądowie o godz. 18.00. Zebranie odbyło się w II terminie - po upływie 30 min. Podczas zebrania uprawnieni do głosowania otrzymali ankietę konsultacyjną ze skierowanym do mieszkańców pytaniem: „Czy jesteś za zmianą miejscowości Jaszkotle z przysiółka na wieś”. W konsultacjach wzięło udział 8 osób. liczba głosów ważnych – 8 liczba głosów nieważnych – 0   Stwierdza się, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy miejscowości Jaszkotla wypowiedzieli się za zmianą rodzaju miejscowości Jaszkotle  z „przysiółek  na  wieś”, za było 7 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Strony