Gmina Biblis

HISTORIA WSPÓŁPRACY

www.gemeinde-biblis.de

Biblis jest gminą łączącą trzy miasta : Biblis, Wattenheim i Nordheim. Leży ona w powiecie Bergstrasse w Hesji niedaleko Frankfurtu nad Menem, zajmując powierzchnię ok. 40,44 km2. Ludność Gminy Biblis liczy ok. 9000 mieszkańców. Gmina ta znana jest głównie dzięki największemu w Niemczech zespołowi dwóch elektrowni atomowych, a także dzięki hucznie obchodzonemu każdego roku "Święto ogórków" (Gurkenfest).

Bardzo ciekawe położenie i krajobrazowa różnorodność sprawiają, iż Gminę tą śmiało zaliczyć można do jednej z najatrakcyjniejszych w tym regionie. Niewątpliwą atrakcją turystyczną są tu : las przy wschodniej granicy, krajobrazy wzdłuż brzegu reńskiego, las kamienny Odenwald w zachodniej części regionu czy ruiny zamku. Godny obejrzenia w Biblis jest także kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja, kościół Ewangelicki oraz centrum informacyjne przy Elektrowni Atomowej.

Tereny nad Renem dają olbrzymie możliwości wędrówek i miłego spędzenia czasu. 29 czerwca 2003 roku została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie i niemiecką Gminą Biblis. Jej celem jest solidarne współdziałanie obu gmin jak też wymiana doświadczeń i poglądów na niwie kulturalnej, ekonomicznej i socjalnej. Umowę oficjalnie podpisali Pani Burmistrz Gminy Biblis Hildegard Cornelius - Gaus wraz z Przewodniczącym Gminy Gerhardem Meierem z jednej oraz Burmistrz Gminy Kąty Wrocławskie Antoni Kopeć i Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Klimczak z drugiej strony. Umowa o współpracy między gminą Biblis a gminą Kąty Wrocławskie została zawarta w celu wzajemnego poznania i zrozumienia oraz budowania przyjaznych stosunków między stronami, przyczyniania się do budowy zjednoczonej Europy i do porozumienia między narodami. W tym celu partnerzy poprzez regularnie ustalane spotkania dążyć będą do wymiany poglądów i doświadczeń jak również wzajemnego wspierania się w następujących dziedzinach:

  • oświata,
  • sport i turystyka,
  • kultura i sztuka,
  • gospodarka,
  • rolnictwo,
  • zagadnienia socjalne,
  • administracja,
  • ochrona środowiska,
  • porządek publiczny,
  • bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Biblis to pierwsza nasza zagraniczna gmina partnerska, współpracę z którą rozpoczęliśmy jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Będzie to z pewnością zapowiedź dobrego i trwałego partnerstwa w zjednoczonej Europie. Es lebe deutsch – polnische Freundschaft!