Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK
DO KTÓREGO MOŻA PRZYWOZIĆ PROBLEMATYCZNE ODPADY (GRUZ, ELEKTRONIKA, ODPADY ZIELONE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, SZKŁO, PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE)
 • PSZOK w Smolcu ul. Polna tel. 784 12 55 66
  Czynny wtorek w godz. 10:00-18:00, czwartek w godz. 10:00-17:00, sobota w godz. 8:00-14:00.
  W pozostałe dni tygodnia PSZOK będzie nieczynny. 
 • PSZOK w Kątach Wrocławskich, Jurczyce (teren oczyszczalni ścieków) ul. Leśna 4 Tel. 601 590 840
  Czynny pon.-pt. w godz. 13:00 – 21:00, sobota 10:00 – 16:00 
 • PSZOK w Gniechowicach, ul. Szkolna tel. 784 127 005
  Czynny wt.-pt. w godz. 10:00 – 17:00 , sobota 8:00 – 13:00
  UWAGA: w poniedziałki PSZOK jest nieczynny.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną przed przywiezieniem odpadów prosimy o umówienie terminu pod wymienionymi numerami telefonów.