WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

01/01/2024

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

W dniu 30 marca 2023 r. wprowadzono nowy Regulamin Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 r.
Traci moc Zarządzenie nr 327/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia.

Poniżej załączono dokumety i formularze do pobrania.

Wszelkich informacji udziela Inspektor ds. Budownictwa i inwestycji - Ewa Grzelakowska
I piętro, pok. 20, 
tel.: 71 390 71 63
e-mail: ewa.grzelakowska@katywroclawskie.pl

W załączniku aktualnie obowiązujące dokumenty.

Świetlica wiejska w Bogdaszowicach

Świetlica wiejska w Nowej Wsi Kąckiej

Świetlica wiejska w Zachowicach


W dniu 30 grudnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie nr 327/19 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia.  Oprócz regulaminu, zarządzenie zawiera również cennik opłat w poszczególnych miejscowościach. 

Przed złożeniem wniosku, należy skontaktować się z sołtysem danej miejscowości w celu uzyskania akceptacji wynajmu lokalu. Wzór wniosku jaki trzeba wypełnić i złożyć w Biurze Obsługi Klienta znajduje się w załączniku. 

Wszelkich informacji udziela Ewa Grzelakowska, tel. 71 390 71 63.

Autor: 
Magdalena Olszewska-Pawlik