Aktualne inwestycje

Inwestycje
Widok na zrewitalizowaną płytę Rynku w Kątach Wrocławskich
19/04/2024

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

W ramach trwającej rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich, zakończono układanie nawierzchni płyty głównej rynku, zlokalizowanej od strony zachodniej ratusza wraz z dokonaniem nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. Pozostawiono drzewa dotychczas rosnące w rynku, które są w dobrym stanie fitosanitarnym, z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych. W obszarze północnej planty, na ukończeniu jest wykonywanie skateparku, rozpoczęto kształtowanie przestrzeni zaplanowanych placów zabaw, w szczególności wyznaczono rabaty wraz z dokonaniem nasadzeń, posadowieniem pierwszych elementów małej architektury oraz pylony pod zaplanowane linarium. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Elektrotim S.A. z Wrocławia (lider) oraz MABUD s.c. z Wrocławia (Partner).
Widok na odcinek południowy drogi i budynek ZSP w Krzeptowie
18/04/2024

Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi gminej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie. Na realizację inwestycji w kwietniu 2023 r. została zawarta umowa z firmą GM ROADS Sp z o.o. z Oleśnicy o wartości 4 858 500,00 zł brutto. Zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane z końcem czerwca 2024 r. Budowa tej drogi jest niezbędna celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej nowopowstającego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie instalacji deszczowej, oświetleniowej, ciągów pieszych, parkingów, zatok dla autobusów szkolnych, ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniego odcinka drogi i kanalizacji kablowej. Długość budowanego odcinka drogi wynosi 550 m. Aktualny stan zaawasowania robót jest następujący: - wykonane zostały warstwy stabilizacyjne pod jezdnię, - zakończono układanie sieci kanalizacji deszczowej,
Widok na wnętrze świetlicy w Wojtkowicach
18/04/2024

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Wojtkowicach

Świetlica w Wojtkowicach została wyposażona w instalację klimatyzacyjną składającą się z trzech kompletów jednostek naściennych o mocy 5kW każda. Dotychczas obiekt ogrzewany był jedynie kominkiem. Zastosowane urządzenia przystosowane sie w szczególności do ciągłego ogrzewania pomieszczenia świetlicowego w sezonie zimowych. Realizacja tej inwestycji to wydatek z budżetu gminy w kwocie - 24 700 zł.
wejście główne do części szkolnej obiektu ZSP w Krzeptowie
11/04/2024

Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W związku z budową Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie informuje się o aktualnym stanie zaawansowania robót: - trwają roboty wykończeniowe w ramach których: zakończono układanie wykładzin podłogowych, na ukończeniu jest wykonywanie podwieszanych sufitów, na ukończeniu jest licowanie płytkami ścian i podłóg, trwa montaż płycinowych drzwi wewnętrznych, trwają wykończeniowe prace malarskie na całym obiekcie, wykonano scenę w auli,  - zakończono układanie instalacji sanitarnych, trwa biały montaż, - trwa wykonywanie podłączeń central wentylacyjnych, - zakończono układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, trwa biały montaż, - ułożona została instalacja elektryczna i teletechniczna pod system BMS, trwa montaż oprzyrządowania, - na ukończeniu są roboty przy wykonywaniu parkingów przed wejściem głównym do obiektu - południowa strona obiektu,
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
11/04/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, trwają roboty murarskie dotyczące ścian fundamentowych. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF).

Strony