Aktualne inwestycje

Inwestycje
Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu
18/08/2023

Rozbudowa przedszkola przy ul. Wierzbowej 9a w Smolcu o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu" trwa montaż stalowych modułów konstrukcyjnych budynku przedszkola. Wstępnie przygotowane elementy poszczególnych modułów są posadawione na przygotowanych wcześniej fundamentach i skręcane ze sobą. Instalacje elektryczne, wod-kan. zostały wykonane przed dostawą na hali montażowej i zostały zabudowane w ścianach modułów. Po posadowieniu modułów w docelowym miejscu, miejsca łączenia zostaną wykończone i nastąpi przemalowanie całości od wewnątrz oraz otynkowanie z zewnątrz.
Widok na ul. Piwną w Zachowicach od strony Skweru Życzliwości
11/08/2023

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

W dniu dzisiejszym zakończono odbiór końcowy zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna. W ramach zadania wyremontowana została w szczególności nawierzchnia drogi gminnej wraz z wjazdami w ciągu ul. Piwnej w Zachowicach i ul. Glinianej w Stradowie. Prace wykonała firma: MAT-BRUK Jolanta Matysiak ze Świdnicy. Nad zadaniem pełniony był nadzór inwestorski przez firmę VIA REGIA z Kamieńca Wrocławskiego. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg [RFRD] - edycja 2021 w kwocie 432 161,50 zł. Wartość wykonanych w ramach remontu robót: 921 928,47 zł.
Widok wyremontowanej drogi na odcinku w Stradowie
19/07/2023

Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna

W dniu dzisiejszym przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbiorowych zadania: Remont drogi gminnej w miejscowości Zachowice ul. Piwna. Wykonawcy wyznaczono termin 2 tygodni na usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru usterek. Zadanie swoim zakresem obejmowało remont drogi gminnej w zakresie jej nawierzchni w ciągu ul. Piwnej w Zachowicach i ul. Glinianej w Stradowie, odtworzenia wzmocnionego pobocza, remont zjazdów oraz chodnika. Prace wykonuje firma: MAT-BRUK Jolanta Matysiak ze Świdnicy. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg [RFRD] - edycja 2021.
Aleje na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich - wejście na północną aleję od starej Spółdzielczej
19/07/2023

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

W dniu dzisiejszym odebrano roboty budowlane wykonane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Wykonawcą prac była firma PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krzeszowski z Uciechowa i wyniosły one 84 378,00 zł brutto. Budowa alei sfinansowana jest ze środków pochodzących z funduszy osiedlowych trzech osiedli miasta Kąty Wrocławskie oraz budżetu gminy przewidzianych na 2023 r. Udział osiedli w realizacji przedsięwzięcia: - 20 000 zł - wkład Osiedla nr 2, - 23 000 zł - wkład Osiedla nr 4, - 5 000 zł - wkład Osiedla nr 3.
miejsce planowanej lokalizacji świetlicy wiejskiej w Zybiszowie
18/07/2023

Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie

Informuje się, że w dniu 14.07.2023 r. w związku z opracowywaną dokumentacją projektową na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Zybiszowie, nastąpiło pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Centralnym Ośrodkiem Badań Odmian Roślin Uprawnych, podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego terenu przekazanego przez COBORU w dzierżawę, celem realizacji zamierzenia. Formalne przekazanie działki 92/90 w Zybiszowie w dzierżawę, było niezbędne do uzyskania zgody na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, celem jej przedłożenia do uzyskania pozwolenia na budowę świetlicy. W wyniku realizacji zamierzenia planowana jest budowa budynku świetlicy, w ktorej oprócz pomieszczenia przeznaczonego na działalność świetlicy, znajdzie się miejsce na sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i kotłownię wraz z pompą ciepła. W miejscu wyjścia z sali świetlicowej, planuje sie również wykonać zadaszony taras.

Strony