Konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”

24/07/2019

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaprasza mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

- w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, tj. Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 (w środy w godzinach 7:30 – 16:00, w piątki w godzinach 7:30 – 15:00),

- na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl, w dziale Aktualności

Zaktualizowane schematy komunikacji są dostępne pod  interaktywnym linkiem do map google.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na „Formularzu składania uwag i wniosków” w dniach 29.07 - 19.08.2019

- drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: dt@katywroclawskie.pl

- pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie,

- w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, tj. Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1, pok. 01 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30, w środy w godzinach 7:30 – 16:00, w piątki w godzinach 7:30 – 15:00.

Termin złożenia uwag do projektu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie” upływa w dniu 19 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu).

Autor: 
,